Till innehåll på sidan

Översvämningar och riskhantering : en forskningsöversikt

Översvämningar och riskhantering : en forskningsöversikt

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0013
ISBN-nummer
978-91-7383-003-4
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
Pris
0 kronor


Denna forskningsöversikt är utförd av Lars Nyberg, Centrum för
klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet, inom ramen för ett uppdrag
som Räddningsverket gav till CCS under 2008. Översikten är en av flera som
tagits fram genom Räddningsverkets försorg inom området Naturolyckor, och det
samlade materialet skall bland annat ligga till grund för fortsatta
forskningssatsningar inom den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ett annat syfte med översikten är att göra kunskaper från den internationella
forskningen mer spridda i Sverige.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan