Till innehåll på sidan

Att mäta sårbarhet mot naturolyckor : om sårbarhet som begrepp och indikatorer

Att mäta sårbarhet mot naturolyckor : om sårbarhet som begrepp och indikatorer

Detaljer

Att mäta sårbarhet mot naturolyckor : om sårbarhet som begrepp och indikatorer
Publikationsnummer
MSB0110
ISBN-nummer
978-91-7383-049-2
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
39 s.
Pris
0 kronorI olika sammanhang lyfts behovet av att mäta sårbarhet mot risker och hot i vårt
samhälle fram som allt viktigare. Klimat- och sårbarhetsutredningen har visat
att risken för naturolyckor ökar på många håll i Sverige och att det är
nödvändigt att påbörja anpassningen till dessa förändringar så snart som
möjligt. I en ny kunskapsöversikt från MSB ges en orientering av sårbarhet som
begrepp och en diskussion om vad indikatorer bör omfatta. Rapporten betonar
vikten av att konstruera sårbarhetsindikatorer som länkar samman
klimatanpassning och hållbar utveckling med det riskreducerande arbetet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan