Den här boken är ett resultat av det arbete kring informationsdelning och lägesbild som bedrivits inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt Ledning och samverkan, LoS. Materi...