Till innehåll på sidan

Riskinventering med stöd av nationell höjdmodell : sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg

Riskinventering med stöd av nationell höjdmodell : sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg

Detaljer

Riskinventering med stöd av nationell höjdmodell : sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg
Publikationsnummer
MSB625
ISBN-nummer
978-91-7383-398-1
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
68 s. : ill.
Pris
0 kronor
Sverige förväntas med kommande klimatförändringar att bli alltmer utsatt och sårbart för olika naturhändelser, samtidigt innebär ett varmare klimat stigande havsnivåer. Klimatförändringarnas förväntade påverkan på Sverige har behandlats ingående av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Utredningen utgör en viktig utgångspunkt för arbetet inom den Nationella plattformen för arbete med naturolyckor. I plattformens arbete deltar 20 myndigheter/organisationer, som alla har ett mer eller mindre tydligt utpekat ansvar för frågor om risker och sårbarheter med anledning av olika naturhändelser. Baserat på förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att ta fram en ny väsentligt mer noggrann nationell höjdmodell. Denna finns idag över större delen av landet och beräknas bli rikstäckande år 2015. Tillämpningar av dessa noggranna höjddata, med ett medelfel bättre än 50 cm i höjdled, har varit i fokus för två av plattformens projekt som genomförts under perioden 2012-2013. Projekten har genomförts med stöd från MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap. För ett av projekten har fyra delstudier genomförts. Projekten, som genomförts i bred samverkan mellan flera av plattformens medlemmar, är följande: Framtida havsnivåhöjning och noggrann Nationell höjdmodell: - Delstudie 1: Användning vid studier av inverkan på samhällsviktig verksamhet - Delstudie 2: Användning vid planering, skydd och prioritering av kulturhistoriska värden - Delstudie 3: Användning vid studier av stranderosion vid kuster - Delstudie 4: Användning vid bedömning av erosion och stabilitet nära vattendrag
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan