Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap : 1. Övergripande processer

Handbok i kommunal krisberedskap : 1. Övergripande processer

Detaljer

Handbok i kommunal krisberedskap : 1. Övergripande processer
Publikationsnummer
MSB1575
ISBN-nummer
978-91-7927-039-1
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
66 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det finns idag ett stort antal vägledningar som berör kommunal krisberedskap – men ingen samlad bild. Kommunerna efterfrågar en samlad handbok för arbetet med kommunal krisberedskap, som spänner över hela den kommunala verksamheten och beskriver helheten. Handbok i kommunal krisberedskap vänder sig till kommunerna och är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och berörda myndigheter. Den utgör ett av statens stöd enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022”. Syftet med handboken är att stödja kommunernas utveckling av krisberedskapen. Här beskrivs både lagreglerade uppgifter och åtgärder som rekommenderas av staten. Målet är att samla information om befintliga vägledningar inom området på ett ställe samt att dokumentera eventuella luckor i befintligt stöd. Handboken byggs ut löpande och publiceras på MSB:s webbplats. Brottsförebyggande arbete, civilt försvar, internt skydd, informationssäkerhet, klimatanpassning, olycksförebyggande arbete, arbete mot våldsbejakande extremism och säkerhetsskydd är viktiga delar inom det samlade trygghets- och säkerhetsarbetet, men behandlas inte i särskilda avsnitt i denna handbok.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 juni 2020

Till toppen av sidan