Till innehåll på sidan

Brandinferno i Lærdal - Brand i råsockerlager - Brandutredning med hjälp av hund - Säkrare släckbil i Örebro - Brandförlopp : rök = brandgaser = bränsle - Inferno in Lærdal - Fire in an unrefined sugar facility - Investigating fires using sniffer do

Detaljer

Publikationsnummer
MSB714
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 41 min)
Pris
0 kronor
90 sekunder 2014-2 Brandinferno i Laerdal - Inferno in Laerdal (10:25 min) I januari 2014 drabbades nordvästra Norge av flera kraftiga bränder. I Laerdal kämpade 100-talet brandmän sida vid sida med civilförsvaret, Röda korset och polisen för att få stopp på det inferno som kom att sluka 40 hus. Medverkande: Anne Rygh Pedersen, Avd. chef Brand och räddning, DSB Gaute Johnsgaard, Brandchef Årdal kommun Guttorm Gullaksen, Brandmästare Laerdal räddningstjänst Brand i råsockerlager - Fire in an unrefined sugar facility (9:00 min) ”Det smälter och beter sig som lava. Läget är mycket besvärligt, och samtidigt försöker vi rädda ett annat sockerlager på 15 000 ton som ännu inte drabbats i branden”. Så rapporterade Räddningstjänsten mitt under den nästan två veckor långa insatsen. Medverkande: Fredrik Kristell, brandinspektör Svedala Mikael Jönsson, Tf Räddningschef Svedala Brandutredning med hjälp av hund - Investigating fires using sniffer dogs (5:30 min) För att underlätta för polisens brandutredare så finns det möjlighet att kalla in specialtränade hundar. Det finns ca 10 specialutbildade hundar i Sverige och deras nosar är känsligare än den bästa mätutrustning som Statens kriminaltekniska laboratorium har tillgång till. Medverkande: BG Carlsson, Chef hundenheten i Blekinge Säkrare släckbil i Örebro - A safer fire engine in Örebro (4:30 min) När man i Örebro skulle inreda en ny släckbil satte man säkerhet och hälsa i första hand. Man har lagt luftpaketen på utsidan för att sitta kunna bekvämare och underlätta användandet av säkerhetsbälte. Medverkande: Mats Schöllin, Brandman Nerikes Brandkår Brandförlopp: Rök = brandgaser = bränsle - FIRE 101: Smoke is Fuel (11:40 min) Första delen i en serie inslag som dokumenterar det svenska pionjärarbetet med att utveckla taktik och metodval för brandgaskylning. Inslagen är tänkta att fungera i en internationell miljö, även om kunskapsnivån skulle vara låg. För erfarna svenska brandmän fungerar inslagen främst som historiska dokumentärer om Sveriges roll inom modern brandbekämpning. Medverkande: Lars Enkvist, Storstockholms brandförsvar Lars Jernkrok, Storstockholms brandförsvar Mats Rosander, Pionjär inom brandgaskylning Nils Bergström, Lärare i brandförlopp Koen Goossens, Antwerp Fire Services Tore Eriksson (MSB), President för internationella brandorganet CTIF Phillippe Berben, Brandman räddningstjänsten Rochefort Ed Hartin, Gresham Fire Brigade, US Lars-Göran Bengtsson, Författare till boken Inomhusbrand Karel Lambert, Brandbefäl räddningstjänsten i Bryssel Albert Van den Eyde, Brandbefäl räddningstjänsten i Bryssel Göran Schnell, Svenska Brandskyddsföreningen (SVBF) Eftertexter Ansvarig utgivare: Fredrik Lorentzon Verksamhetsansvarig: Jan-Anders Holmlund Foto: Andreas Olofsson Leif Seger Scanpix TV2 Patrik Persson Thomas Hägnefält Niklas Lundström Regi och redigering: Andreas Olofsson Leif Seger 90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år. Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman. Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD. 90 sekunder "Lärorik information på video" © Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan