Till innehåll på sidan

Brandinferno i Lærdal - Brand i råsockerlager - Brandutredning med hjälp av hund - Säkrare släckbil i Örebro - Brandförlopp : rök = brandgaser = bränsle - Inferno in Lærdal - Fire in an unrefined sugar facility - Investigating fires using sniffer do

Detaljer

Publikationsnummer
MSB714
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 41 min)
Pris
0 kronor
90 sekunder 2014-2 Brandinferno i Laerdal - Inferno in Laerdal (10:25 min) I januari 2014 drabbades nordvästra Norge av flera kraftiga bränder. I Laerdal kämpade 100-talet brandmän sida vid sida med civilförsvaret, Röda korset och polisen för att få stopp på det inferno som kom att sluka 40 hus. Medverkande: Anne Rygh Pedersen, Avd. chef Brand och räddning, DSB Gaute Johnsgaard, Brandchef Årdal kommun Guttorm Gullaksen, Brandmästare Laerdal räddningstjänst Brand i råsockerlager - Fire in an unrefined sugar facility (9:00 min) ”Det smälter och beter sig som lava. Läget är mycket besvärligt, och samtidigt försöker vi rädda ett annat sockerlager på 15 000 ton som ännu inte drabbats i branden”. Så rapporterade Räddningstjänsten mitt under den nästan två veckor långa insatsen. Medverkande: Fredrik Kristell, brandinspektör Svedala Mikael Jönsson, Tf Räddningschef Svedala Brandutredning med hjälp av hund - Investigating fires using sniffer dogs (5:30 min) För att underlätta för polisens brandutredare så finns det möjlighet att kalla in specialtränade hundar. Det finns ca 10 specialutbildade hundar i Sverige och deras nosar är känsligare än den bästa mätutrustning som Statens kriminaltekniska laboratorium har tillgång till. Medverkande: BG Carlsson, Chef hundenheten i Blekinge Säkrare släckbil i Örebro - A safer fire engine in Örebro (4:30 min) När man i Örebro skulle inreda en ny släckbil satte man säkerhet och hälsa i första hand. Man har lagt luftpaketen på utsidan för att sitta kunna bekvämare och underlätta användandet av säkerhetsbälte. Medverkande: Mats Schöllin, Brandman Nerikes Brandkår Brandförlopp: Rök = brandgaser = bränsle - FIRE 101: Smoke is Fuel (11:40 min) Första delen i en serie inslag som dokumenterar det svenska pionjärarbetet med att utveckla taktik och metodval för brandgaskylning. Inslagen är tänkta att fungera i en internationell miljö, även om kunskapsnivån skulle vara låg. För erfarna svenska brandmän fungerar inslagen främst som historiska dokumentärer om Sveriges roll inom modern brandbekämpning. Medverkande: Lars Enkvist, Storstockholms brandförsvar Lars Jernkrok, Storstockholms brandförsvar Mats Rosander, Pionjär inom brandgaskylning Nils Bergström, Lärare i brandförlopp Koen Goossens, Antwerp Fire Services Tore Eriksson (MSB), President för internationella brandorganet CTIF Phillippe Berben, Brandman räddningstjänsten Rochefort Ed Hartin, Gresham Fire Brigade, US Lars-Göran Bengtsson, Författare till boken Inomhusbrand Karel Lambert, Brandbefäl räddningstjänsten i Bryssel Albert Van den Eyde, Brandbefäl räddningstjänsten i Bryssel Göran Schnell, Svenska Brandskyddsföreningen (SVBF) Eftertexter Ansvarig utgivare: Fredrik Lorentzon Verksamhetsansvarig: Jan-Anders Holmlund Foto: Andreas Olofsson Leif Seger Scanpix TV2 Patrik Persson Thomas Hägnefält Niklas Lundström Regi och redigering: Andreas Olofsson Leif Seger 90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år. Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman. Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD. 90 sekunder "Lärorik information på video" © Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan