Till innehåll på sidan

Arbetssätt

Här finns leveranser inom ramverket som beskriver hur konkret arbete bör gå till, exempelvis i form av strukturer och processer för specifika situationer. Det kan exempelvis vara förslag på konkreta aktiviteter som beskriver hur en samhällsstörning kan hanteras.

Här finns leveranser inom ramverket som beskriver hur arbete i praktiken bör gå till, exempelvis i form av strukturer och processer för specifika situationer. Det kan exempelvis vara förslag på konkreta aktiviteter som beskriver hur en samhällsstörning kan hanteras.

Denna sida kommer utvecklas och fyllas på med fler leveranser under projektets gång. Tidigare delar om Inriktning- och samordningsfunktion (samt ISK och ISF-stöd) utvecklas nu inom de leveranser som finns inom aktörsgemensam inriktning och samordning. Vägledningen för kriskommunikation kommer att vidareutvecklas under 2024.

Vidareutvecklingen fortsätter - hjälp oss!

Nästa öppna remiss äger rum den 12 juni till den 12 september.

Tack till alla som tyckt till om våra produkter under den öppna remissen 14 december till 7 februari. Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder fortsätter framåt. Nu pågår arbetet med att arbeta in alla synpunkter och färdigställa våra produkter inför nästa öppna remiss i juni.

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan