Till innehåll på sidan

Rutiner och checklistor

Rutiner och checklistor är avgränsade beskrivningar och stöd som fokuserar på detaljerade arbetsmoment som kopplar till arbetssätten i ramverket. Syftet är att kunna ge ett tydligare operativt stöd när vi tillsammans hanterar samhällsstörningar.

Denna sida kommer utvecklas och fyllas på med fler leveranser under projektets gång allt eftersom arbetssätten utvecklas.

Vidareutvecklingen fortsätter - hjälp oss!

Nästa öppna remiss äger rum den 12 juni till den 12 september.

Tack till alla som tyckt till om våra produkter under den öppna remissen 14 december till 7 februari. Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder fortsätter framåt. Nu pågår arbetet med att arbeta in alla synpunkter och färdigställa våra produkter inför nästa öppna remiss i juni.

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan