Till innehåll på sidan

Rutiner och checklistor

Rutiner och checklistor är avgränsade beskrivningar som fokuserar på detaljerade arbetsmoment som kopplar till arbetssätten i ramverket. Syftet är att kunna säkerställa effektivitet och säkerhet när vi tillsammans hantera samhällsstörningar vid fred och krig.

Denna sida kommer utvecklas och fyllas på med fler leveranser under projektets gång allt eftersom arbetssätten utvecklas. I nuläget finns bara ett utkast här men redan om ett år räknar vi med många fler. För att få en bild av helheten läs gärna vår guide till ramverket.

Vidareutveckling pågår

Arbetet med att vidareutveckla Gemensamma grunder har kommit halvvägs. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Under perioden den 14 juni till 22 september 2023 öppnade vi upp för alla er användare att tycka till om utkasten på de första leveranserna. Nu arbetar vi intensivt för att ta om hand alla kloka inspel vi fått. Stort tack till er som bidragit.

Det innebär att de produkter som ligger på sidorna som har en orange ruta i inledningen är utkast och kommer uppdateras i mitten av december 2023. Har du frågor kring status på någon av produkterna eller hur du kan använda innehållet just nu? Hör av dig till oss via samverkanledning@msb.se så hjälper vi dig.

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan