Till innehåll på sidan

En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 2.0)

Detaljer

En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 2.0)
Publikationsnummer
MSB1514
ISBN-nummer
978-91-7927-068-1
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
30 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Det här metodstödet vänder sig till dig som ska införa kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet i din organisation. Materialet är i första hand tänkt som ett stöd i ditt arbete, inte som ett presentationsunderlag. Syftet är att ge stöd – en lathund – som bygger på valda delar ur Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014. Den är i sin tur baserad på standarden ISO 22301:2014 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet. ISO 22301 reviderades under 2019 och lathunden har gjort vissa anpassningar utifrån revideringen. Vägledningen kan beställas utan kostnad via denna länk www.sis.se/MSB_bekostar_standarden_kontinuitetshantering

Senast granskad: 6 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan