Till innehåll på sidan

Öva enkelt!

Öva enkelt! är ett övningsstöd som möjliggör för enskilda aktörer att med enkla förberedelser, begränsad resursåtgång och utifrån egna förutsättningar och behov utvecklas inom ett antal förmågor.

Självinstruerande övningspaket för en bred målgrupp

Stödet innehåller paketerade funktionsövningar och seminarieövningar med färdiga mål och scenarier inom krisberedskap samt höjd beredskap, som kan anpassas utifrån den egna verksamhetens behov. 

Övningspaketen är självinstruerande och består av olika delar: användarinstruktion, övningsbestämmelser, checklista, mål och scenario, inspel och understödjande frågor, utvärderingsenkät samt mall för utvärderingsrapport och åtgärdsplan.

"Öva enkelt!" riktar sig till en bred målgrupp av aktörer inom beredskapssystemet.

Ladda ner materialet och spara det på din dator. Därefter kan du arbeta i de olika dokumenten. Spara ner filen och öppna i Adobe Acrobat om din webbläsare inte stödjer interaktiva PDF-filer.

"Öva enkelt!" används med fördel som ett komplement till Övningsvägledningen och Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Krisberedskap

Inom området krisberedskap har vi övningspaket under två rubriker.

Prioriterade förmågor Övningsinriktningen 2022-2026

Grunder för samverkan och ledning

Seminarieövningar GIS

GIS i krishantering

Vidareutveckling pågår

Vi håller på att utveckla och revidera innehållet i publikationen bland annat med anledning av strukturreformen för civil beredskap som trädde i kraft i oktober 2022. Vi räknar med att lansera uppdaterade publikationer löpande under året. De befintliga går fortfarande bra att använda.

Höjd beredskap

Senast granskad: 25 september 2023

Till toppen av sidan