Till innehåll på sidan

Övningsvägledning : metodhäfte – övning med fältenheter

Övningsvägledning : metodhäfte – övning med fältenheter

Detaljer

Publikationsnummer
MSB603
ISBN-nummer
978-91-7383-717-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
48 s. ill.
Pris
0 kronor
MSB:s övningsvägledning syftar till att ge stöd för beslut om planering och genomförande av en krishanteringsövning samt stöd i valet av metod. Vägledningen är övergripande och ska vara enkel att följa. Utöver grundboken hänvisas för fördjupning till respektive metodhäften, utförligare material på www.msb.se samt till MSB:s utbildningar i övningsplanering. Syftet med vägledningen (Grundbok och metodhäften) är att: • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska besluta om en krishanterings- eller krisberedskapsövning och ge beställarkompetens. • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en krishanterings- eller krisberedskapsövning. • den ska vara normgivande avseende nomenklatur och metodik inom krishanteringsövningar. • den ska fungera som checklista och stöd för planerings- genomförandeoch utvärderingsfaserna. Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i planeringsarbetet inför en övning med fältenheter.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan