Till innehåll på sidan

Övningsvägledning : metodhäfte – simuleringsövning med motspel

Övningsvägledning : metodhäfte – simuleringsövning med motspel

Detaljer

Publikationsnummer
MSB604
ISBN-nummer
978-91-7383-718-7
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
59 s. : ill.
Pris
50 kronor

Fåtal i lager

Syftet med vägledningen (Grundbok och metodhäften) är att: • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska besluta om en krishanterings- eller krisberedskapsövning och ge beställarkompetens. • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en krishanteringseller krisberedskapsövning. • vara normgivande avseende nomenklatur och metodik vad gäller krishanteringsövningar. • fungera som checklista och stöd för planerings- genomförande- och utvärderingsfaserna. Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i planeringsarbetet inför en simuleringsövning med motspel.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan