Till innehåll på sidan

Investering i kunskap för ett säkrare samhälle : MSB:s strategi för forskning och utveckling

Investering i kunskap för ett säkrare samhälle : MSB:s strategi för forskning och utveckling

Detaljer

Investering i kunskap för ett säkrare samhälle : MSB:s strategi för forskning och utveckling
Publikationsnummer
MSB1388
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
9 bl.
Pris
0 kronor
Forskningsbaserad kunskap är strategiskt viktigt för en effektiv kunskapsförsörjning inom området samhällsskydd och beredskap. MSB har med sitt samlade och sektorsövergripande ansvar en central roll som finansiär av civil säkerhetsforskning. För att säkerställa att det bedrivs relevant forskning inom området ska MSB enligt instruktionen från regeringen: Beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan