Till innehåll på sidan

Att leda vid höjd beredskap  - övningsstöd för kommun- och regionstyrelser

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer av olika slag, som på olika nivåer i samhället är en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret är inte en organisation, utan verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, offentliga bolag, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Ett viktigt verktyg för samverkan inom det civila- och totalförsvaret är att öva – både internt och aktörsgemensamt – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift. En aktör bör öva sin kris- och krigsorganisation systematiskt enligt en flerårig övningsplan.

MSB har tagit fram nedanstående två seminarieövningar för kommun- och regionstyrelser för att öva ledning vid höjd beredskap.

Senast granskad: 5 oktober 2021

Till toppen av sidan