Till innehåll på sidan

Containerexplosion i Kanada - Avancerad indikering, svensk-dansk samövning - Brottsförebyggande arbete i Jönköping - Nätverk för förebyggande av naturolyckor - Trailer – Skogsbrand i Västmanland - Shipping container explosion in Canada - Advanced Id

Detaljer

Publikationsnummer
MSB803
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 30 min)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2014-4


Containerexplosion i Kanada - Shipping container explosion in Canada
(4:45 min)


Vid en brand i en timmerhusfabrik i Kanada, blir en förrådscontainer utsatt för stark värme
under en längre tid. Efter att räddningstjänsten varit på plats ca en timme så exploderar
containern helt utan förvarning. Containern innehöll 16 motorsågar, en bensindriven högtryckstvätt och andra verktyg, inget som anses som explosivt.

Medverkande:
Erik Egardt, MSB, Enheten för räddningstjänst
Avancerad indikering, svensk-dansk samövning -
Advanced Identification, joint exercise (6:28 min)


Under två dagar i början av november 2014, träffade de svenska nationella resurserna för
avancerad indikering, deras danska kollegor från Beredskapsstyrelsen. Dagarna i Perstorp
syftade till att utbyta erfarenheter och att lära av varandra. Samarbetet över gränserna inom norden är ett politiskt beslut och rent geografiskt är det inte långt över sundet, och det finns redan ett visst utbyte mellan Sverige och Danmark.
Medverkande: Anders Söndergård, Kemist, Beredskapsstyrelsen
Leif Hylander, Övningsledare, Räddningstjänsten Perstorp
Rickard Lindskog, Yttre befäl, Räddningstjänsten Syd
Helgi Bachmann, Nk II, Beredskapsstyrelsen
Håkan Zackrisson, Brandman, Farsta brandstation


Brottsförebyggande arbete i Jönköping - Crime prevention in Jönköping
(5:23 min)


I Jönköping har man ett tätt sammarbete mellan polisen och kommunen och Räddningstjänsten
har det övergripande kommunala ansvaret. I det brottsförebyggande arbetet har
man ett handlingsprogram som man gemensamt kommit överrens om. Med hjälp av detta
samverkar man brett mellan kommunens olika förvaltningar, räddningstjänst och polis.

Medverkande:
Mats Rosenqvist, Poliskommisarie, Jönköping
Gert Kvick, Säkerhetssamordnare, Jönköping

Nätverk för förebyggande av naturolyckor -
Making cities resilient (6:04 min)

Kraftiga regn och stormar, som tidigare inträffade vart 10:e eller 100:e år inträffar numera
nästan årligen, något som sätter kommunernas krisberedskap på prov. ”Making cities resilient”
är ett nätverk av svenska kommuner som deltar i FN-kampanjen Making Cities Resilient, där
man utbyter erfarenheter vad det gäller att förebygga naturkatastrofer av olika slag.


Medverkande:Erica Storckenfeldt, Riskingenjör, Jönköpings kommun
Anna Sjödin, Översvämningssamordnare, Karlstad
Per-Erik Ebbeståhl, Trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö
Mette Lindahl Olsson, Enhetschef MSB
Camilla Palmér, Riskingenjör, Ängelholms kommun
Patricia Pires, Nationella Myndigheten för Civilskydd, Portugal


Trailer – Skogsbrand i Västmanland - Forest fire in Västmanland
(3:20 min)


Skogsbranden i Västmanland var den största skogsbranden i Sverige under modern tid.
I kommande nummer av 90 Sekunder kommer ett antal olika reportage från den händelsen.
Detta är ett litet smakprov på vad dessa kommer att innehålla.

EftertexterAnsvarig
utgivare:


Fredrik Lorentzon

Verksamhetsansvarig:


Jan-Anders Holmlund
Foto:


Leif SegerAndreas Olofsson


Regi och
redigering:

Andreas Olofsson
Leif Seger


90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder"Lärorik information på video"© Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap 2014

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan