Till innehåll på sidan

Förslag till områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar

MSB har mandat att identifiera områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, den civila delen, enligt 2a § hushållningsförordningen och 3 kap. 9 § miljöbalken. Identifieringen av sådana områden bygger på MSB:s sektorsbeskrivning med tillhörande sektorsspecifika kriterier.

Remisstid

Vi önskar era synpunkter senast 12 april 2024 via e-post till registrator@msb.se.

Märk ert svar med MSB 2024-00252.

Frågor hänvisas till Kristina Grape, kristina.grape@msb.se.

MSB föreslår att samtliga ledningar och stationer i transmissionsnätet för el samt ledningarna i distributionsnätet för el mellan fastlandet och Gotland med tillhörande stationer ska utgöra områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar (TfC 0004-0024), enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Förslaget har tagits fram tillsammans med beredskapsmyndigheten Affärsverket svenska kraftnät.

Förslaget har skickats på remiss till Boverket samt samtliga riksintressemyndigheter och länsstyrelser för tillfälle att yttra sig, i enlighet med 2 § hushållningsförordningen.

Senast granskad: 16 januari 2024

Till toppen av sidan