Till innehåll på sidan

Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering

Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering

Detaljer

Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering
Publikationsnummer
MSB422
ISBN-nummer
978-91-7383-246-5
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
37 s. : tab.
Pris
0 kronor
Arbetsgruppens
sammanställning av styrande dokument och strategier visar att Sverige har ett relativt
väl reglerat arbete med naturolyckor i form av lagstiftningar, instruktioner
och regleringsbrev till myndigheter samt en väl fungerande samverkan kring naturolycksarbetet,
bland annat genom den nationella plattformen. När det gäller klimatanpassning
är bilden delvis en annan med svagare regelstyrning och en svagare nationell
samordning. Regeringens fokus och strategi bygger i dagsläget på sektorsansvar
och regional samordning via länsstyrelserna. En kontrollstation är aviserad
till 2015 men än har innehållet inte konkretiserats i ett uppdrag till
Naturvårdsverket. Klimatanpassning och naturolyckor hänger intimt samman och
området är i snabb utveckling både nationellt och internationellt. Flera
betydande regeringsuppdrag avseende klimatanpassning redovisas under 2012 och
vid SMHI pågår uppbyggnad av ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.
Rapporten är därför till stora delar att beteckna som en ögonblicksbild per
januari 2012. Rapporten sammanfattar den inventering som sammanställts av en
arbetsgrupp inom ramen för Sveriges nationella plattform för arbete med
naturolyckor. Innehållet har redovisats vid två nationella konferenser samt föredragits
för plattformens styrgrupp.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan