Till innehåll på sidan

Seriekollision på Tranarpsbron - Gasolexplosion i Fredrikstad - Evakuering ur liggvagn - RIB integrerat beslutstöd

Detaljer

Publikationsnummer
MSB548
ISBN-nummer
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
1 DVD
Pris
0 kronor

90 sekunder 2013-1


Seriekollision på Tranarpsbron (11:15 min)

Dimma, många tunga fordon inblandade, och långa sträckor att gå med klippverktyg och annan utrustining gjorde
räddningsinsatsen på Tranarpsbron till en utmaning utöver det vanliga. Efter tre timmars intensivt arbete kunde
50 skadade personer tas om hand.


Medverkande:
Mikael Kadanik, Stf Räddningschef Åstorp-Klippan
Jonas Hellsten, Räddningsledare
Jörgen Hallberg, Räddningschef Helsingborg
Lennart Fridström, Insatsledare Engelholm
Karin Brokopp, Bitr Insatschef
Thomas Malmquist, Sjukvårdsledare
Jonas Nylén, Räddningschef i beredskapGasolexplosion i Fredrikstad (7:15 min)
När en gasoltank på en av Mills margarinfabriker i Norge skulle facklas av så läckte en stor mängd gas av okänd
anledning ut och ansamlades i en närliggande byggnad. Tryckvågen från explosionen förstörde fabriksbyggnader,
butiker och bostäder i området.

Medverkande:

Dag Henrik Bergby, Anställd i drabbad butik
Roy Viken, Insatsledare
Arild Arensen, Stabschef
Monica Nordahl, Anställd i drabbad butik
Joel Pedersen, Boende i området
Evakuering ur liggvagn(5:21 min)Livräddning ur en liggvagn som spårat ur och hamnat på sidan är tidsödande och fysiskt krävande.
Eftersom tågvagnarna är indelade i kupéer kan hålltagning behöva göras i flera faser. I Luleå övades scenariot
under svårast tänkbara förhållanden i mörker och sträng kyla.


Medverkande:

Ulf Björnstig, Professor/Kursledare KCKM
Pär Lindgren, Ambulansen Umeå
Anna Alm Andersson, Ambulansen Piteå
Fredrik Heikinpieti, Räddningstjänsten Luleå
Peter Johansson, Instruktör/Övningsledare KCKM
Bo Frejdh, Instruktör/Räddningstjänsten Piteå
Borre Beglund, Ambulansen NarvikRIB integrerat beslutsstöd (7:10 min)Digitala kartor med GEO-data, satellittjänster och nya loggningsfunktioner i LUPP- det är några av de nyheter i
RIB-paketet som nu lanseras. Tillsammans med WIS fungerar RIB Integrerat beslutsstöd både inne i staben och ute
på skadeplats i ledningsfordon eller på handhållna windowsplattor.
Medverkande:
Tore Eriksson, Bitr Enhetschef MSB
Ulf Cervinus, RIB-utbildare MSB
Anders Eriksson, GIS-ingenjör MSB
Stefan Jönsson, Projektledare RIB Ledning
Carl-Ian Bissmark, Räddningschef Tjörn
Eftertexter


Ansvarig utgivare:Tore ErikssonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundProducent:Björn UlfssonFoto:

Björn Ulfsson
Leif Seger
Andreas Olofsson
NRK Fredrikstad
Helene Bengtsson, Natur och Media
Regi och redigering:

Björn Ulfsson
Leif Seger
Andreas Olofsson


Animeringar:

Mikael Karlsson
Andreas Olofsson
Ljudbearbetning:
Jonas Westin
Bacill produktionBerättarröster:

Lars Berg
Karin Wiklund

90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2013
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan