Till innehåll på sidan

CBRNE-strategi : en aktörsgemensam inriktning

CBRNE-strategi : en aktörsgemensam inriktning

Detaljer

CBRNE-strategi : en aktörsgemensam inriktning
Publikationsnummer
MSB1047–november2016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Området CBRNE, eller farliga ämnen som det också benämns, omfattar flera olika verksamheter, ställer krav på många olika kompetenser och berör alla nivåer i samhället. Den aktörsgemensamma CBRNE-strategin riktar sig till alla svenska aktörer som är verksamma inom, eller som är berörda av, området CBRNE och anger en gemensam kurs för vårt arbete.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan