Till innehåll på sidan

Flisbrand i Mönsterås - Fullskaleförsök i gruvort - Fullskaleförsök - extra material - Rökgasövertändning i Antwerpen -Near deadly flashover in Antwerpen - SkagEx 2011

Detaljer

Publikationsnummer
MSB318
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 30 min.)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2011-3


Flisbrand i Mönsterås (9:07 min)

Strax utanför Mönsterås ligger Södra Cell en av världens största producenter av pappersmassa
från barrved. När räddningstjänsten i augusti 2011 fick larm om brand i transportband
av gummi som spred branden till fyra stycken åtta våningar höga flisstackar, så ställdes man
inför många svåra beslut. Redan från början prioriterade man att skydda en mycket viktig
produktionsenhet. Insatsen kom att pågå i nästan sju dagar, och involverade räddningstjänstpersonal
från hela länet, fem helikoptrar och SMC-enheter från både Malmö och Göteborg.


Medverkande:
Gert Friberg, Räddningsledare räddningstjänsten Mönsterås
Ingemar Idh, Räddningschef räddningstjänsten Mönsterås
Håkan Henriksson, Teamchef SMC
Einar Viken, HelikopterpilotFullskaleförsök i gruvort (5:50 min)
Bränder i gruvor och tunnlar är bland de mest svårsläckta bränder som en räddningstjänst
kan ställas inför. Långa inträngningsvägar och svårigheter att ventilera gör att insatserna
kan bli både långa och personalkrävande. För att bättre kunna beräkna ventilation och
resursåtgång
i denna svårhanterade miljö genomförde Mälardalens högskola under våren
2011 två världsunika fullskaletest i en dolomitgruva i Sala.

Medverkande:

Richard Hansen. Doktorand Mälardalens högskola
Dick Forsberg, Räddningschef Räddningstjänsten Sala-Heby
Lars Eriksson, Fläktoperatör Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Haukur Ingason, Professor Mälardalens högskolaFullskaleförsök - Extra material (3:42 min)
Mer detaljerad redovisning av de två fullskaleförsöken ovan
Rökgasövertändning i Antwerpen(Svenska/Engelska)(9:08 min)När de två brandmännen skulle söka igenom den översta våningen av ett fyravåningshus i
belgiska Antwerpen, så trodde man att branden var under kontroll. På våningen under dem
visade dock svarta lågor tecken på att en övertändning var ytterst nära. Erfarenheterna från
brandgasexplosionen i Antwerpen visar att introduktion av vattendimma uppifrån från taket
kan störa rökgasflödet och få ödesdigra konsekvenser.


Medverkande:
Dirk Geens, Antwerp Fire Services
Koen Goossens, Antwerp Fire Services
Gary Lockitch, Brandman
Dirk Verschueren, PIBA Antwerp Fire Training School


SkagEx 2011 (4:59 min)När räddningstjänstpersonal, ambulans, polis och kustbevakning från hela Norden ska samöva
på internationellt vatten, då är det mycket som ska samordnas för att övningen ska flyta på bra.
3000 personer och över 200 markörer deltog i samverkansövningen. 90 Sekunder gjorde ett
nedslag på den svenska sidan, vid uppsamlingsplatsen i Strömstad.
Medverkande:
Carl-Gustaf von Konow, 1:e Kustbevakningsinspektör
Charlotte Wiik, Insatschef Strömstad
Ida Haglund, Räddningsledare Strömstad
Eftertexter


Ansvarig utgivare:Tore ErikssonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundProducent:Björn UlfssonFoto:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger
Regi och redigering:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger


Animeringar:

Andreas Olofsson
Ljudbearbetning:
Lars Berg
Bacill produktionBerättarröster:

Lars Berg90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan