Till innehåll på sidan

Brand i elektronikskrot - Lagerbrand med keminsats - Akutbilen i Åsele - Fire in electrical components - Warehouse fire with HazMat operation - Emergency vehicle in Åsele

Detaljer

Publikationsnummer
MSB764
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 25 min)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2014-3


Brand i elektronikskrot - Fire in electrical components
(8:15 min)


En brand i en återvinningsanläggning för elektronikskrot blev en svår utmaning för brandmännen
i Esbo, strax utanför Helsingfors. Brinnande isoleringsplast och annat syntetmaterial
i elektronikskrotet reagerade varken på vatten eller skum. Dessutom producerade
branden giftiga gaser som hotade att blåsa in över ett bostadsområde.

Medverkande:
Jaakko Väätäinen, Brandförman, Västra Nylands Räddningsverk
Mika Mäkelä, Räddningsledare, Västra Nylands RäddningsverkLagerbrand med keminsats -
Warehouse fire with HazMat operation (9:45 min)


Branden i DHLs huvudlager i Ljungby skulle visa sig omöjlig att släcka. Just den helgen förvarades
3500 pallar med möbler i kurirpostföretagets lokaler, och branden spred sig snart
till ett charkuteri. På taket till den svårt brandhärjade byggnaden förvarades ammoniak,
och kemenheten i Perstorp fick kallas in.
Medverkande: Christer Holmström, Brandinspektör räddningstjänsten Ljungby
Marcus Nilsson, Styrkeledare räddningstjänsten Perstorp


Akutbilen i Åsele -
Emergency vehicle in Åsele (7:05 min)

Sedan februari 2012 har man i Åsele haft ett projekt där man bytt ut ambulansen mot en
Akutbil. Akutbilen bemannas av en deltidsbrandman och en ambulanssjuksköterska. Båda
har jour och en anspänningstid på 5 minuter och de åker ut med Akutbilen som ett team.


Medverkande:Susanne Olofsson, Projektledare/AmbulanssjuksköterskaJonas Hahlin, Brandinspektör, ÅseleAndré Andersson, Deltidsbrandman, Åsele
EftertexterAnsvarig
utgivare:


Fredrik Lorentzon

Verksamhetsansvarig:


Jan-Anders Holmlund
Foto:


Leif SegerAndreas Olofsson


Regi och
redigering:

Andreas Olofsson
Leif Seger


90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder"Lärorik information på video"© Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap 2014

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan