Till innehåll på sidan

Stora olyckor - visningstjänst

Visningstjänsten innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till visningstjänst om stora olyckor:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Storaolyckor/MapServer/exts/InspireView/service

Visningstjänsten innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige från 1950 och framåt. Med stora olyckor menas olyckor där minst fyra personer har omkommit, minst tio personer har skadats eller där konsekvenserna på annat sätt bedömts vara särskilt omfattande. Källan till visningstjänsten är genomgångar av årsböcker, tidningsartiklar, rapporter från diverse kommissioner, andra rapporter med anknytning till området. En del uppgifter har även kompletterats efter kontakt med de kommuner där olyckor inträffat.

Databasen håller på att stängas ner och uppdateras inte längre.

 

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan