Till innehåll på sidan

Stora olyckor - visningstjänst

Visningstjänsten innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Geodataportalen - Stora olyckor

Länk till visningstjänst om stora olyckor:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Storaolyckor/MapServer/exts/InspireView/service

Visningstjänsten innehåller uppgifter om stora olyckor i Sverige från 1950 och framåt. Med stora olyckor menas olyckor där minst fyra personer har omkommit, minst tio personer har skadats eller där konsekvenserna på annat sätt bedömts vara särskilt omfattande. Källan till visningstjänsten är genomgångar av årsböcker, tidningsartiklar, rapporter från diverse kommissioner, andra rapporter med anknytning till området. En del uppgifter har även kompletterats efter kontakt med de kommuner där olyckor inträffat.

Databasen håller på att stängas ner och uppdateras inte längre.

 

Senast granskad: 4 juli 2019

Till toppen av sidan