Till innehåll på sidan

VMA - nedladdningstjänst

Nedladdningstjänsten innehåller läget för ljudsändare för utomhusvarning.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Krisberedskap

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till nedladdningstjänst om VMA:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_vma.xml

WMS-tjänst innehållande ljudsändare för utomhusvarning. Ger en bild av placeringen över ljudsändare som finns i kommunerna. Detta underlag kan användas för att se hur väl invånarna i kommunerna kan nås via utomhusvarning vid en allvarlig olycka, samt ge en anvisning om det skulle behövas en utbyggnad av systemet för att täcka in nybygga områden eller nya riskområden, med avseende på kommunernas risk och sårbarhetsanalys.

Senast granskad: 10 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan