Till innehåll på sidan

VMA - nedladdningstjänst

Nedladdningstjänsten innehåller läget för ljudsändare för utomhusvarning.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Krisberedskap

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas.

Geodataportalen - Ljudsändare för utomhusvarning

Länk till nedladdningstjänst om VMA:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_vma.xml

Ger en bild av placeringen över ljudsändare som finns i kommunerna. Detta underlag kan användas för att se hur väl invånarna i kommunerna kan nås via utomhusvarning vid en allvarlig olycka, samt ge en anvisning om det skulle behövas en utbyggnad av systemet för att täcka in nybygga områden eller nya riskområden, med avseende på kommunernas risk och sårbarhetsanalys.

Senast granskad: 10 september 2020

Till toppen av sidan