Till innehåll på sidan

Översvämningskartering - visningstjänst från och med 2013

Översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Geodataportalen - Översvämningskarteringar

Länk till Översvämningskartering - visningstjänst från och med 2013:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Oversvamning/MapServer/exts/InspireView/service

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

Den översiktliga översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för två olika flöden, 100-årsflödet och det högsta beräknade flödet.

Senast granskad: 24 september 2020

Till toppen av sidan