Till innehåll på sidan

Brandriskvärden - visningstjänst

Brandriskvärden från applikationen ”Brandrisk skog och mark”, analyserade värden för brand i vegetation.

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Geodataportalen - Brandriskvärden, analyserade

Länk till visningstjänst över brandriskprognoser:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Brandrisk/MapServer/exts/InspireView/service

Efter varje års brandsäsong sparas den analyserade historiska datamängden för de modellberäknade rutorna om 11*11 km med mittpunkten angiven i x och y-koordinater, detta är vad som visas i visningstjänsten. Brandriskvärdena finns i nedladdningstjänsten.

Senast granskad: 10 juli 2020

Till toppen av sidan