Till innehåll på sidan

Översiktlig stabilitetskartering - nedladdningstjänst

Kartering innehåller kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden.

Öppna verktyget - Översiktlig stabilitetskartering - nedladdningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS
  • Beslutsstöd

Översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag. Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen.

Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser. Den översiktliga översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för två olika flöden, 100-årsflödet och det högsta beräknade flödet.

Programvara för att använda Inspiretjänster

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran och för nedladdningstjänsterna klickar du på respektive sökväg/adress för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan