Till innehåll på sidan

VMA - visningstjänst

Visningstjänsten innehåller läget för ljudsändare för utomhusvarning.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Krisberedskap

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Geodataportalen - Ljudsändare för utomhusvarning

Länk till visningstjänst över ljudsändare för utomhusvarning:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_VMA/MapServer/exts/InspireView/service

WMS-tjänst innehållande ljudsändare för utomhusvarning. Ger en bild av placeringen över ljudsändare som finns i kommunerna. Detta underlag kan användas för att se hur väl invånarna i kommunerna kan nås via utomhusvarning vid en allvarlig olycka, samt ge en anvisning om det skulle behövas en utbyggnad av systemet för att täcka in nybygga områden eller nya riskområden, med avseende på kommunernas risk och sårbarhetsanalys.

 


 

Senast granskad: 4 juli 2019

Till toppen av sidan