Till innehåll på sidan

VMA - visningstjänst

Visningstjänsten innehåller läget för ljudsändare för utomhusvarning.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Krisberedskap

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till visningstjänst över ljudsändare för utomhusvarning:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_VMA/MapServer/exts/InspireView/service

WMS-tjänst innehållande ljudsändare för utomhusvarning. Ger en bild av placeringen över ljudsändare som finns i kommunerna. Detta underlag kan användas för att se hur väl invånarna i kommunerna kan nås via utomhusvarning vid en allvarlig olycka, samt ge en anvisning om det skulle behövas en utbyggnad av systemet för att täcka in nybygga områden eller nya riskområden, med avseende på kommunernas risk och sårbarhetsanalys.

 


 

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan