Till innehåll på sidan

Del 3 Explosiva varor

Vad är explosiva varor? Hur fungerar det med tillstånd, godkännande, klassificering och märkning?

Explosiva varor

Till explosiva varor räknas

 1. explosiva ämnen och blandningar,
 2. explosiva föremål, och
 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar. De vanligaste pyrotekniska artiklarna är fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för fordon (PU).

Explosiva varor används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer. PU används i fordon, framför allt i form av krockkuddar och bältesförsträckare.

Explosiva ämnen och blandningar

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.

MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

Fördjupning om explosiva ämnen och blandningar

Fördjupning om explosiva ämnen och blandningar

Explosiva föremål

Explosiva föremål är föremål som innehåller ett eller flera explosiva ämnen eller blandningar.

Explosiva restprodukter och avfall

Att hantera explosiva varor medför risker. Detta gäller inte minst när man ska ta hand om avfall som innehåller explosiva restprodukter. I fördjupningen till detta avsnitt finns information om hur man ska gå tillväga om explosiva varor kommer med i avfallet från hushåll och företag samt vilka möjligheter kommuner och återvinningsentreprenörer har att på ett säkert sätt ta emot explosiva restprodukter vid återvinningscentraler.

Fördjupning restprodukter och avfall

Fördjupning om explosiva restprodukter och avfall

Tillstånd till hantering av explosiva varor

Tillstånd krävs för att hantera, överföra importera eller exportera explosiva varor, oavsett mängd (16 § LBE). Användning, förvaring och överlåtelse av vissa produkter har undantagits från tillståndsplikt i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1).

MSBFS 2019:1 föreskrifter om hantering av explosiva varor

Produkt

(CE-märkta pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition)    Villkor för förvaring utan tillstånd (alla vikter är nettovikt explosivämne)

Villkor för förvaring utan tillstånd (alla vikter är nettovikt explosivämne)

Fyrverkerier

 • Samtliga i kategori F1
 • Bengaliska eldar i kategori F2 och F3
 • Bengaliska stickor i kategori F2
 • Knastereffekter i kategori F2
 • Blinkljus i kategori F2
 • Rörliga markeffekter i kategori F2
 • Marksnurror i kategori F2
 • Hoppande marksnurror i kategori F2
 • Eldbägare och fontäner i kategori F2 och F3 som står upprätt av sig själv under funktionen utan att behövas grävas ned eller förankras
 • Raketer utan styrpinne i kategori F2
 • Romerska ljus i kategori F2
 • Stjärnrör i kategori F2 och F3
 • Tomtebloss i kategori F2
 • Uppstigande markeffekter i kategori F2
 • Solar i kategori F2
 • Fyrverkeritårtor i kategori F2 och F3 som endast innehåller element av de ovan nämnda fyrverkerierna och som står upprätt av sig själva under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen
 • Sammankopplade pjäser i kategori F2 och F3

Högst 5 kg
Drivladdningar för modellraketer i kategori P1 Högst 100 g
Knallkorkar i kategori P1 Högst 100 g
Krutstubin i kategori P1 Högst 100 g
Linkap i kategori P1 Högst 1 kg