Till innehåll på sidan

Stöd till aktörer i offentlig miljö

MSB och Polismyndigheten har gemensamt tagit fram en vägledning samt ett utbildningspaket i syfte att höja kunskapsnivån samt förmågan hos olika aktörer i offentlig miljö, när det gäller terrorberedskap.

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö riktar sig till olika aktörer i offentlig miljö, som en del i det försvårande arbetet mot terrorism. I den svenska strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra.

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Det förhindrande arbetet syftar till att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat. Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Denna vägledning har tagits fram för det försvårande arbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas. Vägledningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Polismyndigheten.

Utan inbördes ordning har vi identifierat ett antal olika branscher som vägledningen riktar sig till:

  • Nattliv, hotell och restaurang
  • Biografer, teatrar och turistattraktioner
  • Butiker och köpcentrum
  • Hälso- och sjukvård
  • Religiösa samfund
  • Idrottsevenemang och arenor
  • Kollektivtrafik
  • Banker och finansiella institut
  • Skola och annan utbildningsverksamhet

Givetvis kan även andra ha nytta av kunskapen. Nedan hittar du vägledningen i en svensk och en engelsk version.

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö

Guideline on protection of public spacesUtbildningspaket i samarbete med aktörer

Efter terrordådet på Drottninggatan 2017 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka trygghet och säkerhet i offentlig miljö. En del i uppdraget är att ge stöd till aktörer i offentlig miljö där det samlas mycket människor, så som i handeln, i lokaltrafiken eller i idrottsarenor.

Det har därför tagits fram ett utbildningskoncept som är uppbyggt enligt ett train-the-trainer-koncept. Utbildningarna riktar sig till en bransch i taget och genomförs i samarbete med större organisationer. Tanken är att MSB och Polismyndigheten är med och utbildar initialt, så tar varje organistion vid och ansvarar för implementering på regional och lokal nivå.

Under hösten och vintern 2019–2020 samarbetar vi med Riksidrottsförbundet i syfte att utbilda personer som verkar i och vid evenemang eller på en arena.

Mer information om utbildningen finns hos Riksidrottsförbundet

Senast granskad: 20 februari 2020

Till toppen av sidan