Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:1 föreskrifter om aerosolbehållare

MSBFS 2018:1 föreskrifter om aerosolbehållare

Detaljer

Status

Gällande från och med 2018-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan