Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2011:3 föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

MSBFS 2011:3 föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

Detaljer

Status

Gällande från och med 2011-06-30

Författningsnummer

MSBFS 2011:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan