Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 2000:4 föreskrifter och allmänna råd om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas

SÄIFS 2000:4 föreskrifter och allmänna råd om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2001-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 2000:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan