Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

MSB beställer kunskapsöversikter

MSB planerar att beställa kunskapsöversikter inom elva ämnesområden inom samhällsskydd och beredskap.

Syftet är att få en bild av kunskaps- och forskningsläget inom dessa områden, vilket kan vara värdefullt för aktörer inom beredskapssystemet. Ett annat syfte är att identifiera kunskapsluckor för framtida forskningssatsningar.

MSB har gått ut med en inbjudan (utlysning) till forskare om att söka medel för att skriva dessa kunskapsöversikter. Utlysningen är öppen 21 september till 23 oktober.

Läs mer om utlysningen och vilka ämnesområden den gäller (länk).

Publicerad: 21 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Senast granskad: 21 september 2023

Till toppen av sidan