Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:1 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom det civila försvaret

KBMFS 2003:1 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare inom det civila försvaret

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2018-08-01

Författningsnummer

KBMFS 2003:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan