Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2003:7 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

SRVFS 2003:7 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Detaljer

Status

Gällande från och med 2003-11-20

Författningsnummer

SRVFS 2003:07

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphäver

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan