Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2001:3 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

SRVFS 2001:3 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2003-12-31

Författningsnummer

SRVFS 2001:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätter

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan