Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2012:1 föreskrifter om upphävande av vissa författningar som beslutats av Krisberedskapsmyndigheten

MSBFS 2012:1 föreskrifter om upphävande av vissa författningar som beslutats av Krisberedskapsmyndigheten

Detaljer

Status

Gällande från och med 2012-04-01

Författningsnummer

MSBFS 2012:01

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan