Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2007:1 föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

KBMFS 2007:1 föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2007:1

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ändrar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan