Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:6 föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

KBMFS 2003:6 föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2003:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan