Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:5 föreskrifter om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

KBMFS 2003:5 föreskrifter om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2003:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan