Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2022:2 föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

MSBFS 2022:2 föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Detaljer

Status

Gällande från och med 2022-04-01

Författningsnummer

MSBFS 2022:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphäver

Senast granskad: 6 april 2022

Till toppen av sidan