Till innehåll på sidan
Status: Gällande

KBMFS 2008:1 föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd meddelade av Krisberedskapsmyndigheten

KBMFS 2008:1 föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd meddelade av Krisberedskapsmyndigheten

Detaljer

Status

Gällande från och med 2008-12-04

Författningsnummer

KBMFS 2008:01

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 6 mars 2024

Till toppen av sidan