Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:2 föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom det civila försvaret

KBMFS 2003:2 föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom det civila försvaret

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-12-31

Författningsnummer

KBMFS 2003:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan