Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2005:2 föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:8) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

KBMFS 2005:2 föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:8) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-12-31

Författningsnummer

KBMFS 2005:2

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ändrar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan