Till innehåll på sidan

Intervjuer med tidigare kursdeltagare för Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 1 och steg 2

Här kan du läsa intervjuer med tidigare kursdeltagare för Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 1 och steg 2 där kursdeltagarna berättar om sina erfarenheter och kunskaper som de tagit med sig efter kursen.

Intervju med Lotta Larson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

"Jag tar med mig en ny nivå av kunskap om vårt totalförsvar och hur såväl det svenska som det internationella systemet är uppbyggt. Men också kunskap och insikter kring vad som krävs av Sverige för att vi ska bygga den motståndskraft och det totalförsvar som vi behöver". Läs hela intervjun med Lotta Larson.

Intervju med Joakim Aspengren, Post- och telestyrelsen (PTS)

"Jag tar med mig ny kunskap om utmaningarna med samarbete inom hela totalförsvarssystemet. Dessutom erfarenheterna från övningar där vi fick pröva på svåra utmanande beslutsroller på såväl regerings- som myndighetsnivå". Läs hela intervjun med Joakim Aspengren.

Intervju med Caroline Falkengren, Strålsäkerhetsmyndigheten

"Mina förväntningar handlade om att få en större förståelse för den säkerhetspolitiska situationen i stort men även att kunna diskutera frågorna med kursdeltagare från andra organisationer. En stor del av kursen är ju övriga kursdeltagare och den kompetensen de tar med sig in i kursen. En stor behållning är de diskussioner vi haft i klassrummet i samband med olika föreläsningar och i samband med de resor vi gjort. Övriga kursdeltagare är ett väldigt värdefullt nätverk man har med sig efter kursen". Läs hela intervjun med Caroline Falkengren.

Senast granskad: 11 augusti 2022

Till toppen av sidan