Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2022-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2021:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Arbete med kunskapsstöd till föreskriften pågår

Som stöd till föreskrifterna pågår ett arbete med att revidera handboken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Utöver nytt stöd kopplat till föreskrifterna sker också en omarbetning av hela handboken, med bland annat en ny disposition för ett tydligare och förbättrat stöd.

För att förenkla för kommunerna att påbörja arbetet med att inrikta verksamheterna i enlighet med föreskrifterna publicerar vi en preliminär utgåva av det nya kapitlet Tillsynsverksamheten, som är ett utdrag ur den reviderade handboken. Observera att vi fortfarande arbetar med kapitlet och att det därför kan komma att ändras.

Under andra kvartalet 2022 planerar vi att ersätta den preliminära utgåvan av kapitlet Tillsynsverksamheten med en preliminär version av hela den reviderade handboken för stöd till kommunerna.

Handboken kommer att remitteras projektets referensgrupp i juni 2022. Remissutgåvan kommer då att finnas tillgänglig här. Även andra, utöver referensgruppen, har möjlighet att lämna kommentarer på handboken.
Vi planerar att publicera den färdiga handboken under hösten.

Kapitlet Tillsynsverksamheten - utkast december 2021

Senast granskad: 18 november 2021

Till toppen av sidan