Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar

SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar

Detaljer

Status

Gällande från och med 2008-06-11

Författningsnummer

SRVFS 2008:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan