Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Från 1 januari träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft. Dessa har varit efterlängtade under en längre tid då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga.

I grunden är det främst en modernisering av befintliga regler, men en del nyheter finns också. Värt att nämna är att gränserna för när brandtekniskavskiljning respektive invallning krävs flyttas till skarp regeltext. Även regler kring användning av IBC preciseras.

Tabellerna i bilagan bör användas som en lösning när verksamheten inte har egen förmåga att göra en relevant bedömning av vika avstånd som krävs för att uppnå en säker hantering och inte användas som ett facit för hur det ska se ut.

De större förändringarna är utredda och presenterade i konsekvensutredningen.

MSBFS 2023:2 Hantering av brandfarliga vätskor

Publicerad: 10 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Senast granskad: 10 november 2023

Till toppen av sidan