Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2004:15 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Med ändringar i SRVFS 2005:5 och SRVFS 2006:5.

SRVFS 2004:15 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Med ändringar i SRVFS 2005:5 och SRVFS 2006:5.

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2007-01-12

Författningsnummer

SRVFS 2004:15

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan