Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2002:2 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Ändrad gm SRVFS 2003:9

SRVFS 2002:2 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Ändrad gm SRVFS 2003:9

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2005-01-17

Författningsnummer

SRVFS 2002:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan